برند ملان به مدت 5 سال است که در این زمینه فعالیت می‌کند. رشته تحصیلی موسس این برند زمین‌شناسی بوده و معتقد است شاخه سنگ‌شناسی در این زمینه خیلی موثر بوده. همچنین ایشان در زمینه طراحی و ساخت هم در ایران و هم آلمان دوره دیده. علاقه به زیورالات و ساخت با دست باعث شد که من کار و حرفه‌ی خودم رو در این زمینه داشته باشم. ایشان می‌فرمایند در کارم بیشتر از دنیای اطرافم الهام میگیرم و تم کاری برندم، بسته به موضوع انتخابی، متنوع می‌باشد. نقطه تمایز و یا تفاوت کار من داشتن ظرافت و تمیز  بودن  است.