برند ملان به مدت 5 سال است که در این زمینه فعالیت میکند. رشته ی تحصیلی موسس این برند زمین شناسی بوده و معتقد است شاخه ی سنگ شناسی این رشته در این زمینه خیلی موثر بوده . همچنین ایشان در زمینه ی طراحی و ساخت هم در ایران و هم آلمان دوره دیده . علاقه به زیورالات و ساخت با دست باعث شد که من کار و حرفه‌ی خودم رو در این زمینه داشته باشم. ایشان میفرمایند در کارم بیشتر از دنیای اطرافم الهام میگیرم و تم کاری برندم ، بسته به موضوع انتخابی، متنوع میباشد. نقطه تمایز و یا تفاوت کار من داشتن ظرافت و تمیز  بودن  است