انگشتر بدون نگین دخترانه(طلا)

انگشتر بدون نگین دخترانه(طلا)