دستبند سنگی دخترانه(طلا)

دستبند سنگی دخترانه(طلا)