دستبند بافت دخترانه(طلا)

دستبند بافت دخترانه(طلا)