انگشتر فانتزی دخترانه(نقره)

انگشتر فانتزی دخترانه(نقره)