انگشتر نگین‌دار دخترانه(نقره)

انگشتر نگین‌دار دخترانه(نقره)