انگشتر بدون نگین دخترانه(نقره)

انگشتر بدون نگین دخترانه(نقره)