انگشتر رینگ دخترانه(نقره)

انگشتر رینگ دخترانه(نقره)