دستبند ظریف بچه گانه(طلا)

دستبند ظریف بچه گانه(طلا)