گردنبند زنجیری بچه گانه(نقره)

گردنبند زنجیری بچه گانه(نقره)