دستبند مهره ای مردانه(طلا)

دستبند مهره ای مردانه(طلا)