دستبند زنجیری مردانه(طلا)

دستبند زنجیری مردانه(طلا)