گردنبند صلیب مردانه(طلا)

گردنبند صلیب مردانه(طلا)