دستبند کارتیر مردانه(نقره)

دستبند کارتیر مردانه(نقره)