گردنبند کارتیر مردانه(نقره)

گردنبند کارتیر مردانه(نقره)