انگشتر نگین‌دار مردانه(نقره)

انگشتر نگین‌دار مردانه(نقره)