انگشتر بدون نگین مردانه(نقره)

انگشتر بدون نگین مردانه(نقره)