انگشتر فانتزی یونیسکس(نقره)

انگشتر فانتزی یونیسکس(نقره)