انگشتر بدون نگین یونیسکس(نقره)

انگشتر بدون نگین یونیسکس(نقره)