دستبند مهره ای زنانه(طلا)

دستبند مهره ای زنانه(طلا)