دستبند زنجیری زنانه(طلا)

دستبند زنجیری زنانه(طلا)