دستبند سکه ای زنانه(طلا)

دستبند سکه ای زنانه(طلا)