دستبند کارتیر زنانه(نقره)

دستبند کارتیر زنانه(نقره)