گردنبند کارتیر زنانه(نقره)

گردنبند کارتیر زنانه(نقره)