گردنبند چوکر زنانه(نقره)

گردنبند چوکر زنانه(نقره)