انگشتر فانتزی زنانه(نقره)

انگشتر فانتزی زنانه(نقره)