انگشتر نگین‌دار زنانه(نقره)

انگشتر نگین‌دار زنانه(نقره)