گوشواره بخیه ای زنانه(نقره)

گوشواره بخیه ای زنانه(نقره)